O nas

W dniu 02.09.2006r odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rybniku. Uroczystość otwarcia została połączona z konferencją pod hasłem „Bliżej dziecka –Bliżej rodziny”, którą organizował Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ognisk Wychowawczych, a także Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku a honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Rybnika.

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Rybniku uległ likwidacji. W jego miejsce Marszałek Województwa Śląskiego powołał Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Rybniku. Ośrodek powstał w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i mieści się w Rybniku przy ul. Floriańskiej 28.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest zapewnienie środowiska rodzinnego dzieciom z uregulowaną sytuacją prawną.

  • JEŻELI NIE JEST CI OBOJĘTNY LOS DZIECI OPUSZCZONYCH
  • JEŻELI NIE JEST CI OBOJĘTNY LOS DZIECI ZANIEDBANYCH
  • JEŻELI MOŻESZ OFIAROWAĆ DZIECIOM SWOJE SERCE I CZAS
  • JEŻELI LUBISZ PRZEBYWAĆ Z DZIEĆMI
  • JEŻELI DZIECI LUBIĄ PRZEBYWAĆ Z TOBĄ

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

W ramach naszej działalności:

  • poszukujemy rodzin adopcyjnych dla dzieci osamotnionych,
  • prowadzimy profesjonalne szkolenia dla rodzin adopcyjnych (program PRIDE –Adopcja),
  • udzielamy pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom naturalnym i adopcyjnym,
  • udzielamy pomocy rodzinom i samotnym kobietom, które nie mogą wychowywać własnego dziecka